گزارش انتخابات در شصتمین باشگاه

باشگاه شصتم

مجمع عمومی انجمن نجوم آیاز عصر روز پنجشنبه ، 30 بهمن ماه 1393 در شصتمین باشگاه ماهانه از ساعت 16 الی 19 برگزار شد. انتخابات اعضای شورای مرکزی، اخبار و رویدادهای نجومی و ارائه در مورد آشنایی با کیهانشناسی برنامه های پیش بینی شده برای این باشگاه بودند. این جلسه با حضور اعضای انجمن در سالن اجتماعات پژوهشسرای دانش آموزی آذربایجان برگزار شد. در ادامه به نتایج حاصل از این جلسه اشاره خواهد شد.

در ابتدا خانم مریم فخیمی اخبار نجومی یک ماه گذشته و رویدادهای نجومی ماه را ارائه نمودند. در ادامه آقای کامیار رودکیان مقاله ای در مورد آشنایی با کیهانشناسی ارائه نمودند. برنامه انتخابات با توضیحات آقای قاضی طباطبایی – بازرس مجمع عمومی در مورد فعالیت های انجام گرفته در سال گذشته شروع شد. کاندیداهای انتخابات دوره جدید شورا نیز با معرفی خود به تشریح برنامه های پیشنهادی خود و ارائه رزومه خود پرداختند.

با اتمام این بخش رای گیری انجام گرفت و با شمارش آرا با همکاری جناب آقای آقاجانی نتایج زیر برای دوره جدید شورای مرکزی بدست آمد:

  • اعضای شورای مرکزی (به ترتیب اخذ آرا) :

۱- مریم فخیمی
۲- امید اکبری
۳- مهدی یار موسوی
۴- مریم پرتوی نژادی
۵- مینو خوشرنگ باف
۶- هانیه پیری
۷- کامیار رودکیان
۸- حامد پورجوادی
۹- سجاد پاکنژاد
۱۰- آیتک تبریزی
11- احمد حسین زاده (علی البدل)
12- فرزام عرب زاده (علی البدل)

  • بازرس شورای مرکزی

سید عمادالدین قاضی طباطبایی

شورای مرکزی در اولین جلسه رسمی خود، رئیس انجمن را انتخاب نموده و در همین پست اعلام خواهد شد.

Share