گزارش باشگاه آیاز به مناسبت هفته فضا

چهل و هشتمین باشگاه ماهانه آیاز روز پنجشنبه 11 مهر ماه ۱۳۹۲ از ساعت 16:30 الی 19 در در سالن مفاخر آذربایجان برگزار شد. این باشگاه مختص هفته جهانی فضا بود و در این باشگاه به موضوعات مختلف دانش هوافضا پرداخته شد.

‌.

.

.

در ابتدا آقای محمدتقی امیرسام فارغ التحصیل خلبانی بازرگانی از مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی، اشاره ای بر مقدمات علم هوافضا و تعاریف اولیه پرداختند.

آقای علیزاده دانشجوی هوافضا، دومین سخنران این برنامه مطالبی پیرامون پیشران‌های فضایی ایراد سخنرانی فرمودند.

در ادامه خانم مریم فخیمی  اخبار فضایی اخیر و خلاصه‌ای از رویدادهای مهر ماه را ارائه نمودند.

مطلب بعدی در مورد ماهواره‌های جاسوسی همگانی بود که توسط آقای حامد حامدیان دانشجوی ارشد هوافضا در پژوهشگاه فضایی ایران، ارائه شد.

در ادامه آقای فرزین ایزددوست در مورد پروژه KEO توضیحاتی را ارائه نمودند.

آخرین سخنرانی باشگاه ادامه ای بر اولین سخنرانی بود که در مورد دانش‌های مرتبط با هوافضا بود و توسط آقای محمدتقی امیرسام ارائه شد.

در انتها از تمامی عزیزانی که در برگزاری این برنامه ما را یاری نمودند به خصوص سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز تشکر و قدردانی می‌نماییم.

هانیه امیری | دبیر برگزاری باشگاه

Ayaz-Club-1
آقای محمدتقی امیرسام : مقدمه ای بر دانش فضا

 

Ayaz-Club-2
آقای علیزاده : پیشران‌های فضایی

 

Ayaz-Club-3
خانم مریم فخیمی : اخبار فضایی

 

Ayaz-Club-4
آقای حامد حامدیان : ماهواره‌های جاسوسی همگانی

 

Ayaz-Club-5
آقای فرزین ایزددوست : پروژه KEO

 

Share