گزارش چهل و پنجمین باشگاه آیاز

گزارش چهل و پنجمین باشگاه آیاز

چهل و پنجمین باشگاه ماهانه آیاز روز پنجشنبه 27 تیرماه 1392 از ساعت 17 الی 19 در سالن مفاخر آذربایجان برگزار شد. موضوع اصلی مورد بحث، رویت هلال و مباحث پیرامون آن بود. در ادامه گزارشی تصویری از این باشگاه را مشاهده خواهید کرد.

چهل و پنجمین باشگاه آیاز چهل و پنجمین باشگاه آیاز چهل و پنجمین باشگاه آیاز چهل و پنجمین باشگاه آیاز چهل و پنجمین باشگاه آیاز

Share