صدوشانزدهمین باشگاه نجوم آیاز

صدوشانزدهمین باشگاه نجوم آیاز با موضوع «بارش‌های شهابی» به صورت پخش زنده در پیج ایستاگرام آیاز برگزار شد.
این برنامه در دو بخش و با اجرای مریم فخیمی برگزار شد.
در بخش اول مهمان برنامه مریم پرتوی‌نژادی منجم و عکاس آسمان شب و رئیس فعلی انجمن نجوم آیاز به صحبت در مورد اجرام خرد منظومه شمسی و توضیح بارش‌های شهابی پرداخت و در مورد ویژگی‌ها، مشخصات، انواع، اهمیت و موارد دیگر بارش‌ها صحبت کرد.
در بخش دوم  محمد گوهری به ارائه رویدادهای رصدی مرداد ماه و برگزیده‌ای از خبرهای فضایی و نجومی پرداخت.

این برنامه در صفحه اینستاگرام آیاز ذخیره شده است.

رقیه شریف‌زاده، دبیر برگزاری

۱۱۶مین باشگاه نجوم انجمن آیاز

Share