صدوپانزدهمین باشگاه نجوم آیاز

انجمن نجوم آیاز تبریز، صدوپانزدهمین باشگاه ماهانه را بصورت لایو در اینستاگرام برگزار می‌کند.

نگاهی به «اقمار جذاب منظومه شمسی» موضوع این باشگاه است.

مینو خوشرنگ‌باف دانشجوی دکترای اخترفیزیک دانشگاه تبریز مهمان این باشگاه است.

ارائه رویدادهای رصدی تیر و خبرهای نجومی توسط محمد گوهری انجام می‌شود.

محمد امین پشمینه‌آذر مجری باشگاه است.

زمان: پنجشنبه 29 خرداد ساعت 22:30
صفخه اینستاگرام آیاز : Ayazastro

روابط عمومی آیاز

IMG-20200617-WA0009

Share