صدوچهاردهمین باشگاه نجوم آیاز

صدوچهاردهمین باشگاه ماهانه آیاز به صورت مجازی در صفحه اینستاگرام این انجمن برگزار می‌شود. گفتگو درباره سیارک‌ها و جستجوی آن‌ها موضوع این باشگاه است.

این باشگاه همچون ماه قبل و به علت جلوگیری از افزایش شیوع کرونا به صورت گفتگوی زنده در اینستاگرام برگزار می‌شود.

موضوع نخست: سیارک‌های نزدیک به زمین با حضور حامد پورخرسندی
وی شهاب‌سنگ شناس و پژوهشگر زمین‌شناسی ایزوتوپی و شیمی‌کیهانی از دانشگاه بروکسل است.

موصوع دوم: جنبش ایرانی جستجوی سیارک با حضور کتایون محمدی
وی منجم آماتور و مدرس نجوم، فعال و مدرس علوم شهروندی و از اعضای برگزارکننده کمپین ایرانی جستجوی سیارک است.

اجرای این گفتگوی زنده بر عهده محمدامین پشمینه آذر است.

زمان: چهارشنبه 31 اردیبهشت ساعت 22 در صفحه اینستاگرام ( Ayazastro)

IMG-20200518-WA0004

Share