گزارش وبینار از تولد تا مرگ یک ستاره

وبینار از تولد تا مرگ یک ستاره

وبینار « از تولد تا مرگ یک ستاره » توسط انجمن نجوم آیاز تبریز، در دو جلسه به مورخه ۱ آبان از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ و ۲ آبان از ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰ با تدریس دکتر حامد پورجوادی، دانشجوی دکترای اخترفیزیک دانشگاه تبریز برگزار شد.

در بخش اول این وبینار موضوعاتی همچون مقدمات ساختار و تحول، معادلات ساختار، انتقال انرژی، کدری، تشکیل ساختار، فراوانی عناصر،انواع فشار، یونیزاسیون و در بخش دوم وبینار موضوعاتی مثل انواع ساختار، واکنش های هسته ای، رشته اصلی، تبهگنی، کوتوله قهوه ای، کوتوله سفید، غول گازی، ستاره نوترونی، سیاه چاله آموزش داده شد.
در پایان وبینار بخش پرسش و پاسخ برگزار شد.

از شرکت علاقه‌مندان در این وبینار آنلاین سپاسگزاریم.

گزارش: الناز بزرگزاده، مسئول آموزش

وبینار از تولد تا مرگ یک ستاره

وبینار از تولد تا مرگ یک ستاره

وبینار از تولد تا مرگ یک ستاره

وبینار از تولد تا مرگ یک ستاره

وبینار از تولد تا مرگ یک ستاره

Share