وبینار راهنمای انتخاب تلسکوپ

انجمن نجوم آیاز تبریز وبینار راهنمای انتخاب تلسکوپ را برگزار می‌کند.مهندس علیرضا آقاجانی منجم با سابقه آماتور و مدیر مرکز تجهیزات نجومی آذراستار مدرس این وبینار است.

سرفصل‌ها

آشنایی با انواع اپتیک ها
آشنایی با انواع استقرارها
خطاهای رایج

ظرفیت این وبینار که در اسکای روم برگزار می‌شود، محدود است: ۱۸ نفر

هزینه وبینار

اعضا آیاز: ۲۰ هزار تومان

سایرین: ۲۵ هزار تومان

شیوه ثبت‌نام:

هزینه وبینار را به شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۱۰۰۶۷۴۳۰۴۰ به نام مریم پرتوی‌نژادی واریز کنید.

اطلاعات خود شامل نام کامل، شماره تماس، تاریخ تولد و تصویر فیش واریزی را به شماره زیر در واتساپ ارسال کنید:

الناز بزرگزاده، معاون آموزش: ۰۹۰۲۶۰۸۴۵۰۰

مهلت ثبت‌نام: ۱۳ اسفند ساعت ۲۲
زمان: پنجشنبه ۱۴ اسفند ساعت ۱۶ تا ۱۸

روابط عمومی آیاز

وبینار راهنمای انتخاب تلسکوپ

Share