بازدید علمی از مجموعه‌ی فرودگاه تبریز

بازدید علمی از مجموعه‌ی فرودگاه تبریز

انجمن نجوم آیاز در نظر دارد برنامه بازدید از مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی تبریز و مرکز سینوپتیک فرودگاه تبریز را برای اعضای علاقمند به علوم هوایی در روز چهارشنبه ۳۰ مردادماه ۱۳۹۲ برگزار نماید. برای شرکت در این بازدید علمی فرم ثبت نام موجود در ادامه مطلب را پر نمایید.

زمان: چهارشنبه  مورخه۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۲ – ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰

مکان حرکت سرویس: چهارراه منصور

توجه: هزینه شرکت در بازدید علمی 20 هزار تومان می‌باشد که هنگام حرکت دریافت خواهد شد.

توجه: برای شرکت در برنامه بایستی حتما فرم ثبت نام را پر نمایید و به علت مسائل امنیتی فرودگاه، امکان حضور با خودرو شخصی وجود ندارد.

توجه: به علت محدودیت ظرفیت، اولویت با کسانی است که زودتر اقدام به ثبت نام کرده اند.

توجه: با دوستانی که ثبت نامشان قطعی می شود تماس گرفته خواهد شد.

فرم ثبت نام:

ثبت نام پایان یافته است.

Share