سوال شهریور ماه

مسابقه مجازی ماهانه

چه تعداد ستاره در آسمان وجود دارد؟! این سوال را هر کسی ممکن است تا کنون از خود پرسیده باشد. می‌توان با روش‌های گوناگونی تعداد ستاره‌های کهکشان را برآورد کرد که در ادامه با یکی از این روش‌ها ستاره‌ها را خواهید شمرد!

♦ امتیاز: 250

♦ حیطه سوال: مکانیک سماوی

♦ متن سوال:

می دانیم خورشید حول مرکز کهکشان راه شیری، که r = 2.4 × 10 20 m با آن فاصله دارد، می چرخد.

جرم خورشید  M = 2 × 10 30 kg است و هر دور کامل را در مدت 250 میلیون سال طی می کند. با فرض دایره ای بودن مدار و همچنین تقریب‌های منطقی تعداد ستاره‌های راه شیری را برآورد کنید.

—————————–

♦ توجه: برای آشنایی از نحوه‌ی شرکت در مسابقه به اینجا مراجعه نمایید.

Share