گزارش کارگاه نجوم رصدی

اولین کارگاه آیاز در سال ۹۶ کارگاه نجوم رصدی بود که جمعه 23 تیر در فرهنگسرای دکتر مبین برگزار شد. سید عمادالدین قاضی طباطبایی،از منجمان آماتور باتجربه کشور مدرس این کارگاه بود.
کارگاه ساعت  3:30 آغاز شد.

موضوعات کارگاه عبارت بودند از:

 

  • آشنایی با صور فلکی
  • نقشه خوانی و اصول پیمایش در آسمان
  • آشنایی و کار با ابزارهای رصدی

در بخش آغازین کارگاه، بنا به درخواست آقای طباطبایی، خانم پرتوی بحث صورتهای فلکی را پیش بردند. در این بخش نحوه تشخیص صورفلکی در آسمان شب توضیح داده شد و شرکت کننده ها با مهمترین صورفلکی آشنا شدند. سپس آقای طباطبایی مطالبی مقدماتی در مورد اصول پیمایش آسمان ارائه دادند. بعد از اتمام بخش دوم و پذیرایی مدرس کارگاه نحوه نقشه خوانی را آموزش داده، کتاب های مناسب را معرفی کردند. دو جلسه پایانی کارگاه هم به بحث جذاب تلسکوپ ها اختصاص داشت. در این بخش شرکت کننده ها با انواع تلسکوپ و نحوه انجام تنظیمات آنها آشنا شدند.

در این کارگاه 12 نفر از اعضای آیاز از مناطق مختلف آذربایجان شرقی و افراد غیر عضو از سایر شهرها شرکت داشتند. کارگاه کار خود را ساعت 8:30 عصر با انجام نظرسنجی و تحویل گواهی شرکت کننده ها در محل کارگاه پایان یافت. با توجه به نظر سنجی های انجام شده بعد از اتمام کارگاه، میزان رضایت شرکت کننده ها از این کارگاه 83.3 درصد بوده است.

20170714_163712

20170714_174714

20170714_163524

 

 

مینو خوشرنگ باف|معاون آموزشی انجمن نجوم آیاز تبریز

Share