گزارش دومین گشت رصدی آیاز تابستان ۹۶

دومین گشت رصدی انجمن نجوم آیاز تبریز با حضور دوستداران طبیعت زیبای آسمان در پیست اسکی سهند برگزار شد‌.

گروه رصدی ساعت ۱۸ پنجشنبه ۸ تیر به سمت پیست اسکی سهند حرکت کرد. پس از اسقرار در محل کمپ، سید عمادالدین قاضی‌طباطبایی رئیس آیاز در جلسه توجیهی درباره برنامه‌های دومین گشت رصدی توضیحاتی ارائه و مسئولین رصد را معرفی کرد.

با آغاز بخش آموزشی، آماده‌سازی و راه‌اندازی تلسکوپ‌ها توسط سیدعمادالدین قاضی طباطبایی آموزش داده شد. پس از صرف شام، مریم پرتوی توضیحاتی در مورد اجرام آسمانی ارائه کرد. هانیه پیری بعد از معرفی صورفلکی، نقشه خوانی را آموزش داد. پس از استراحتی کوتاه و عکس دسته‌جمعی در شب، جرم‌گیری توسط مسئولین تلسکوپ‌ها و عکاسی از آسمان شب به مدت ۲ ساعت انجام گرفت. سپس رصد اجرام مختلف انجام شد.

ساعت ۷ صبح پس از صرف صبحانه و کوهپیمایی گروه رصدی پس از ثبت عکس دسته جمعی، ساعت ۱۱ به سمت تبریز حرکت کردند.

ashkan najar (1)

ashkan najar (2)

ashkan najar (3)

ashkan najar (4)

ashkan najar (5)

ashkan najar (6)

دبیر برگزاری: اشکان نجار
عکاس: اشکان نجار

Share