کارگاه گذر عطارد در تبریز

کارگاه گذر نادر عطارد از مقابل خورشید به مناسبت چهارصدمین سالگرد معرفی تئوری گذر توسط گالیله در تاریخ 20 اردیبهشت 1395 (9 می 2016 ) توسط پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز با همکاری انجمن نجوم آیاز تبریز برگزار خواهد شد.

دکتر اصغر عسگری رئیس پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز با اعلام اینکه انجام رصد گذر عطارد بر روی خورشید بخصوص گذر از تاج خورشید و استفاده از نتایج این رصد علمی، نگاه انسان نسبت به ارائه مدل عالم را مشخص می‌کند، گفت: در چهارصد سال پیش به علت تکنولوژی ضعیف رصد، دست یافتن به مدل صحیح امکان‌پذیر نبوده است.

وی افزود: امروزه با پیشرفت‌های علمی در عصر فضا، امکانات رصدی و آزمایشگاهی و دست‌یابی به صحت تئوری نسبیت انیشتین، تجهیزات و رصدهای فضایی، دید ما نسبت به جهان کاملا متفاوت بوده و با تکیه برنظریه  نسبیت عام انیشتین و با رصد گذر عطارد، می‌توان به نتایجی جدید در مورد مدار سیارات به دور خورشید دست یافت و همچنین، پیش بینی مدل جدیدی برای عالم، ارائه نمود.

وی درباره برنامه‌های کارگاه گذر نادر عطارد در تبریز گفت: تکنیک‌های رصدی اجرام سماوی، انتشار امواج و نقش آنها در گرمایش خورشید و نقش پراهمیت گذر در کشف سیارات فراخورشیدی از موضوعات این کارگاه است. دکتر میرحجت کرمانی، دکتر حسین عبادی از دانشگاه تبریز و مهندس امیر حسن‌زاده از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران مدرسان ویژه این کارگاه خواهند بود.

وی افزود: رصد پدیده گذر نیز در محوطه پژوهشکده با همکاری انجمن نجوم آیاز تبریز انجام خواهد گرفت و در پایان کارگاه به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره اعطا خواهد شد.

برنامه کارگاه بدین شرح است:

بعد از ظهر دوشنبه 20 اردیبهشت

14:00  افتتاحیه
14:10 سخنرانی اول
14:50  سخنرانی دوم
15:30  قسمت اول برنامه رصدی و پذیرایی
16:15 سخنرانی سوم
17:00 ادامه برنامه رصدی

مهلت ثبت نام : 18 اردیبهشت 1395
هزینه ثبت نام :
500000 ریال (پنجاه هزار تومان)
دانشجویان و اعضای انجمن نجوم آیاز: 350000 ریال (سی و پنج هزار تومان)

علاقمندان به شرکت در این کارگاه جهت ثبت‌نام به نشانی http://riapa.tabrizu.ac.ir  مراجعه کنند.

مریم فخیمی| روابط عمومی آیاز

Share