گزارش وبینار نجوم کودک

گزارش وبینار نجوم کودک

وبینار نجوم کودک «محل زندگی ما ،زمین» ویژه کودکان ۶ تا ۱۲ سال، جمعه ۶ تیر از ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰ با تدریس شمسا گواهر، کارشناس ارشد رشته علوم تربیتی برگزار شد.

هدف این وبینار آشنا کردن کودکان با محل زندگی خود در کره زمین و برخی از ویژگی های کره زمین بود.

در بخش اول این وبینار موضوعاتی همچون شکل کره زمین، محل قرار گرفتن قاره ها و خشکی ها و کشور ایران بر روی کره زمین به کودکان آموزش داده شد. سپس در بخش دوم به لایه های تشکیل دهنده کره زمین اشاره شد. در بخش سوم ویژگی های کره زمین همچون جاذبه و چرخش زمین به دور خودش تدریس شد. در بخش آخر کودکان با لایه های تشکیل دهنده آسمان آشنا شدند.

هر بخش ابتدا توسط مدرس تدریس و سپس به انجام کار عملی آن بخش همراه با کودکان پرداخته شد.
انجام کار عملی و ساخت کاردستی در تثبیت یادگیری مطالب آن بخش برای کودکان نقش مهمی ایفا می‌کند.
از اولیای گرامی که نهایت همکاری را در برگزاری این وبینار با ما و کودکان خود انجام دادند سپاسگزاریم.

گزارش وبینار نجوم کودک

گزارش وبینار نجوم کودک

گزارش وبینار نجوم کودک

گزارش وبینار نجوم کودک

Share