گزارش دوازدهمین و سیزدهمین پویش ایرانی جستجوی سیارک

دوازدهمین و سیزدهمین پویش ایرانی جستجوی سیارک با استقبال پرشور آیازی ها در دو دوره برگزار شد که در دوره اول 8 تیم و در دوره دوم 5 تیم از انجمن نجوم آیاز شرکت کرده بودند.

در این دو پویش ۴۵ نفر در قالب ۸ تیم در دوره اول و ۵ تیم در دوره دوم حضور داشتند که با انگیزه و در فضای کاملا دوستانه و مشارکتی به تحلیل داده‌های ارسالی از سمت IASC پرداختند که نتیجه بسیار مسرت بخشی به همراه داشت و کاشفان آیاز مفتخر به دریافت گواهی الکترونیک شدند.

نتایج به این شرح است :

۱۲ جرم ثبت شده در لیست اولیه اجرام منتخب سیارکی در دوازدهمین پویش

۱۸ جرم ثبت شده در لیست اولیه اجرام منتخب سیارکی در سیزدهمین پویش

کاشفان دوره اول 

 سارا بلندنظر
امیرحسین ضیایی
امیر ذهنی
نیما بدلی
کوثر جلالی
مائده موثق

کاشفان دوره دوم 

 آرپا‌کرمیان
سروش غلامی
علی حکم آباد
سیده آنیتا فتاحی نصیرآبادی
مصطفی آقایی لامع

کاشفان هر دو دوره 

 فریبا برادری
سلوا علیزاده کامران
سمیرا میرزایی
امیررضا توکلی
سعید ولیپور

گزارش: علی اهل‌حکم‌آباد هماهنگ کننده دوازدهمین و سیزدهمین پویش ایرانی جستجوی سیارک در انجمن نجوم آیاز

گزارش دوازدهمین و سیزدهمین پویش ایرانی جستجوی سیارک انجمن نجوم آیاز

گزارش دوازدهمین و سیزدهمین پویش ایرانی جستجوی سیارک انجمن نجوم آیاز

گزارش دوازدهمین و سیزدهمین پویش ایرانی جستجوی سیارک انجمن نجوم آیاز

گزارش دوازدهمین و سیزدهمین پویش ایرانی جستجوی سیارک انجمن نجوم آیاز

گزارش دوازدهمین و سیزدهمین پویش ایرانی جستجوی سیارک انجمن نجوم آیاز

گزارش دوازدهمین و سیزدهمین پویش ایرانی جستجوی سیارک انجمن نجوم آیاز

گزارش دوازدهمین و سیزدهمین پویش ایرانی جستجوی سیارک انجمن نجوم آیازگزارش دوازدهمین و سیزدهمین پویش ایرانی جستجوی سیارک انجمن نجوم آیاز

گزارش دوازدهمین و سیزدهمین پویش ایرانی جستجوی سیارک انجمن نجوم آیاز

گزارش دوازدهمین و سیزدهمین پویش ایرانی جستجوی سیارک انجمن نجوم آیاز

گزارش دوازدهمین و سیزدهمین پویش ایرانی جستجوی سیارک انجمن نجوم آیاز

گزارش دوازدهمین و سیزدهمین پویش ایرانی جستجوی سیارک انجمن نجوم آیاز

گزارش دوازدهمین و سیزدهمین پویش ایرانی جستجوی سیارک انجمن نجوم آیاز

گزارش دوازدهمین و سیزدهمین پویش ایرانی جستجوی سیارک انجمن نجوم آیاز

گزارش دوازدهمین و سیزدهمین پویش ایرانی جستجوی سیارک انجمن نجوم آیاز

Share