گزارش دورهمی در ۸۸ مین باشگاه آیاز

۸۸مین باشگاه نجوم آیاز، پنجشنبه ۲۸ دی برگزارشد. در این دورهمی به موضوع فعالیت‌های گذشته آیاز و نحوه برگزاری روزجهانی نجوم در سال ۹۷ پرداخته شد.

از اعضای انجمن که حاضر در جلسه بودند خواسته شد تا نظرات خود را در جهت بالا بردن ههر چه بیشتر کیفیت غعالیت های انجمن با اعضای شورای مرکزی و دیگر دوستان در میان بگذارند. در این میان اعضای با تجربه انجمن و حتی اعای جدید به طرح پیشنهادهای خود پرداختند که این پیشنهادها همگی از طرف شورای انجمن یادداشت برداری می شد تا در فرصت مناسب با دسته بندی و اولویت بندی این پیشنهادها به نحوه اجرا و دیگر مسائل اجرایی پرداخته شود.

در این میان برخی نظرات راه گشا و برخی دیگر نگرش جدیدی به فعالیت های انجمن بود.

اگرچه در موضوع این دورهمی به نحوه برگزاری روز جهانی نجوم اشاره شده بود اما ذیغ وقت امکان پرداختن به این موضوع را از ما گرفت به جلسات بعدی موکول کرد اما در پایان از همه ی اعضای انجمن خواسته شد تا هر نظر و پیشنهاد خود را با مسوئلین انجمن در میان بگذارند.

از تمامی عزیزانی که در این دورهمی صمیمی حضور بهم رساندند کمال تشکر را داریم.

 

مریم پرتوی نژادی- دبیر برگزاری باشگاه های انجمن نجوم آیاز

عکاس: علی پیری

 

 

IMG_6278

IMG_6280

IMG_6286

IMG_6290

Share