گزارش چهل و هفتمین باشگاه آیاز

چهل و هفتمین باشگاه ماهانه آیاز روز پنجشنبه 28 شهریور ماه ۱۳۹۲ از ساعت ۱۷ الی ۱۹:15 در سالن اجتماعات پژوهشکده تعلیم و تربیت برگزار شد. موضوع اصلی این باشگاه، در مورد ابوریحان بیرونی بود.

‌.

.

.

در ابتدا خانم مریم فخیمی  اخبار نجومی شهریور ماه را ارائه نمودند.

جناب آقای مهدی غفارزاده دومین سخنران این برنامه مطالبی پیرامون تاریخ علم  و شخصیت ابوریحان بیرونی و کارهای علمی صورت گرفته توسط ایشان ایراد سخنرانی فرمودند.

درادامه خانم هانیه پیری رویدادهای نجومی مهر ماه را بیان نمودند.

آخرین سخنرانی باشگاه در مورد سحابی ها بود که توسط خانم مریم پرتویی ارائه شد.

در ابن باشگاه گزارشی از فعالیت یک سال اخیر انجمن توسط رئیس سابق، آقای مهدی آجیلی ارائه شد و رئیس جدید انجمن تا انتخابات امسال به اعضا معرفی شد. جناب آقای امید اکبری تا انتخابات شورای مرکزی جدید در دو ماه آینده، ریاست انجمن را بر عهده خواهند گرفت.

در انتها از تمامی عزیزانی که در برگزاری این برنامه ما را یاری نمودند به خصوص پژوهشکده تعلیم و تربیت و جناب آقای شیبانی تشکر و قدردانی می‌نماییم.

هانیه امیری | دبیر برگزاری باشگاه

Ayaz-Club-47th-1

Ayaz-Club-47th-2

Ayaz-Club-47th-3
خانم فخیمی: اخبار نجومی

 

Ayaz-Club-47th-4
آقای مهدی غفارزاده: تاریخ علم و شخصیت ابوریحان بیرونی

 

Ayaz-Club-47th-5
خانم پیری: رویدادهای نجومی مهرماه

 

Ayaz-Club-47th-6
خانم پرتویی: سحابی ها، زادگاه ستارگان

 

Ayaz-Club-47th-7
رئیس سابق انجمن، آقای مهدی آجیلی: گزارش یک سال اخیر انجمن

 

Ayaz-Club-47th-8
رئیس سابق انجمن، آقای مهدی آجیلی: گزارش یک سال اخیر انجمن

 

Ayaz-Club-47th-9
بازرس انجمن، آقای عماد طباطبایی: معرفی رئیس جدید انجمن، آقای امید اکبری

 

Ayaz-Club-47th-10

Share