چهل و سومین باشگاه آیاز

چهل و سومین باشگاه آیاز

به اطلاع اعضای انجمن نجوم آیاز می‌رساند، چهل و سومین باشگاه ماهانه آیاز روز پنجشنبه، مورخه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ از ساعت 15 الی 18:30 برگزار می‌گردد. جلسه علنی شورای مرکزی، گردهمایی اعضا، ماه گرفتگی و هماهنگی کارگروه ها از جمله برنامه‌های این باشگاه می‌باشند.

باشگاه از ساعت ۱۵:۰۰ شروع شده و تا ساعت 18:30 عصر ادامه خواهد داشت. لیست جدول زمانبندی باشگاه به شرح زیر می‌باشد:
* ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰ ، جلسه علنی شورا با موضوع برنامه های آتی انجمن (با مشارکت اعضای انجمن در مباحث و تصمیمات)
* ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ، گردهمایی و میز گرد اعضای انجمن – بحث آزاد و نقد و بررسی برنامه روز نجوم و بررسی نشریات و کتب نجومی
* ۱۷:۰۰ الی ۱۷:۳۰ ، سخنرانی در مورد ماه گرفتگی ۵ اردیبهشت
* ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۰۰ ، جلسه هماهنگی کارگروه کشف ابرنواختر و کارگروه ساخت ابزار نجومی
* ۱۸:۰۰ الی۱۸:۳۰ ، جلسه هماهنگی کارگروه تحقیق و ترجمه و کارگروه جستجوی شهابسنگ

مکان: خیابان آزادی، جنب مسجد طوبی، پارک مفاخر، سالن مفاخر سازمان فرهنگی شهرداری تبریز

Share