اولین کارگاه اختفا در تبریز برگزار شد

اولین کارگاه اختفا در تبریز

اولین کارگاه منطقه ای اختفا در تبریز با تدریس جناب آقای آتیلا پرو، مدیر قسمت خاورمیانه مجمع جهانی زمان سنجی اختفاهای نجومی، برگزار شد و انجمن نجوم آیاز تبریز افتخار داشت با مشارکت و همکاری آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد تبریز میزبان این کارگاه آموزشی باشد.

این کارگاه عصر روز چهارشنبه، 27 خرداد ماه آغاز شد و در طی دو جلسه به بررسی نحوه‌ی پیش‌بینی، ثبت داده، تحلیل داده و نوشتن گزارش و معرفی انواع اختفاها و روش‌های مختلف زمانسنجی و نحوه‌ی ارسال گزارش پرداخته شد.

35 نفر از اعضای انجمن آیاز در این کارگاه حضور داشتند که در انتها به شرکت کنندگان گواهی موقت شرکت در دوره سطح B صادر گردید که می‌بایست در مدت مشخصی اقدام به پیشبینی و ثبت و ارسال گزارش نمایند تا نسبت به صدور گواهی اصلی اقدام شود.

بازتاب اولین کارگاه منطقه ای اختفا تبریز در سایت مجمع جهانی زمان سنجی اختفاهای نجومی – قسمت خاورمیانه

اولین کارگاه منطقه ای اختفا در تبریز

Share