گزارش صد و چهل و پنجمین باشگاه نجوم آیاز

صد و چهل‌ و پنجمین باشگاه انجمن نجوم آیاز در روز شنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۲، در مجتمع فرهنگی سینمایی ۲۲ بهمن و با حضور جمعی از علاقه‌مندان برگزار شد.

در بخش اول جلسه، محمد گوهری اخبار منتخب نجومی و فضایی ماه گذشته را ارائه داد.

سپس خانم مریم پرتوی‌نژادی به عنوان سخنران اصلی جلسه، مطالب جذابی درباره بارش‌های شهابی ارائه داد که با بحث و گفتگوی حاضرین جلسه همراه بود.

در بخش آخر جلسه نیز محمد گوهری راهنمای رصد آسمان و رویدادهای رصدی مردادماه را ارائه کرد.

با سپاس از همه عزیزانی که در این جلسه حضور یافتند.

Share