گزارش صد و پنجاهمین باشگاه نجوم آیاز

گزارش صد و پنجاهمین باشگاه نجوم آیاز

صد و پنجاهمین باشگاه نجوم آیاز، عصر پنچ‌شنبه ۲۶ بهمن، در سالن استاد فاسونکی مجتمع فرهنگی سینمایی ۲۲ بهمن و با حضور جمعی از علاقه‌مندان برگزار شد.

در بخش اول جلسه، آقای محمد گوهری اخبار و تازه‌های منتخب نجومی و فضایی و در ادامه رویدادهای رصدی اسفندماه را ارائه داد. سپس خانم فاطمه انصاری‌نیا به همراه آقای مهدی پورمحمدی به عنوان سخنرانان اصلی جلسه، به صورت جداگانه مطالب جذابی درباره تقویم های مختلف جهان ارائه دادند که با بحث و گفتگوی افراد حاضر در جلسه همراه بود.

در بخش آخر جلسه نتایج انتخابات شورای مرکزی و بازرس انجمن توسط خانم رقیه شریف‌زاده منتشر شد.

با سپاس از همه عزیزانی که در این جلسه حضور یافتند.

عکاسان: فاطمه انصاری‌نیا و محمد گوهری

Share