گزارش برنامه‌های هفته نجوم

گزارش برنامه‌های هفته نجوم

انجمن نجوم آیاز تبریز به مناسبت هفته نجوم برنامه‌های متنوعی برگزار کرد.


رصد عمومی و رایگان
تیم ترویج انجمن نجوم آیاز، از 19 تا 22 اردیبهشت رصد عمومی و رایگان ماه و خورشید را در پارک ائل‌گلی، پارک شمیم پایداری،محوطه شهرداری مرکزی،پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره‌شناسی دانشگاه تبریز و تفرجگاه عون ابن علی برگزار کرد.

وبینار‌های آموزشی
این وبینارها با همکاری پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره‌شناسی دانشگاه تبریز از 17 تا 19 اردیبهشت اجرا شد.
در این وبینارها مقدمات نجوم توسط رقیه شریف‌زاده، شناخت آسمان توسط مهندس علیرضا آقاجانی و تحول تا مرگ ستارگان توسط دکتر ابراهیم حسنی به شرکت‌کنندگان آموزش داده شد.

ویژه برنامه هفته نجوم

این برنامه چهارشنبه 21 اردیبهشت از ساعت 16 تا 22 در پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره‌شناسی دانشگاه تبریز با همکاری انجمن نجوم آیاز و گروه‌های نجومی دیگر برای عموم مردم تبریز برگزار شد.
غرفه‌های نجوم و کودکان، تاریخ نجوم، منظومه شمسی، تحول ستارگان و آموزش در افلاک‌نمای دانشگاه توسط اعضا فعال آیاز برپا شده بود.

Share