نمایشگاه مجازی آثار برتر رقابت نقاشی

برندگان رقابت نقاشی ششمین جشنواره کشوری رویای کهکشانی من
انجمن نجوم آیاز تبریز دوره ششم جشنواره کشوری «رویای کهکشانی من» را در سال 1400 برگزار کرد. بخش رقابت این جشنواره به مسابقه نقاشی اختصاص داشت. تصاویر داوری و آثار برتر را در ادامه خواهید دید.
نمایشگاه مجازی آثار برتر رقابت نقاشی
نمایشگاه مجازی آثار برتر رقابت نقاشی
نمایشگاه مجازی آثار برتر رقابت نقاشی
نمایشگاه مجازی آثار برتر رقابت نقاشی
نمایشگاه مجازی آثار برتر رقابت نقاشی
نمایشگاه مجازی آثار برتر رقابت نقاشی
نمایشگاه مجازی آثار برتر رقابت نقاشی

رتبه اول: مهرسا سجادیان، رفسنجان

نمایشگاه مجازی آثار برتر رقابت نقاشی

رتبه دوم: یسنا سلطانی صالح‌آباد، رفسنجان

نمایشگاه مجازی آثار برتر رقابت نقاشی

رتبه  سوم: کارن احمدزادی، رفسنجان

نمایشگاه مجازی آثار برتر رقابت نقاشی

برنده بومی: عطا مصطفائی‌فر، تبریز

اثرشایسته تقدیر: آریسا رحیمی رنجبر، رفسنجان

نمایشگاه مجازی آثار برتر رقابت نقاشی

اثرشایسته تقدیر: دلسا سادات سیدی، کرج

نمایشگاه مجازی آثار برتر رقابت نقاشی

اثرشایسته تقدیر:  تارا معدنیان، مشهد

اثرشایسته تقدیر: ترمه معدنیان، مشهد

رتبه اول: مرسانا دشتی‌زاده، بهبهان

نمایشگاه مجازی آثار برتر رقابت نقاشی

رتبه دوم: نیروانا روستایی، اهواز

نمایشگاه مجازی آثار برتر رقابت نقاشی

رتبه سوم: طاها دهقانی سریزدی، رفسنجان

نمایشگاه مجازی آثار برتر رقابت نقاشی

برنده بومی: ایلیاد محمد علی‌خانی، تبریز

نمایشگاه مجازی آثار برتر رقابت نقاشی

اثرشایسته تقدیر: آرگ قزریانس، تهران

نمایشگاه مجازی آثار برتر رقابت نقاشی

اثرشایسته تقدیر: سارینا میراحمدپور، تهران

اثرشایسته تقدیر: آرسس رحیمی رنجبر، رفسنجان

نمایشگاه مجازی آثار برتر رقابت نقاشی

اثرشایسته تقدیر: کتایون حسن‌علی‌شاهی، رفسنجان

نمایشگاه مجازی آثار برتر رقابت نقاشی

اثرشایسته تقدیر: علی قلیزاده، رفسنجان

نمایشگاه مجازی آثار برتر رقابت نقاشی

نمایشگاه مجازی آثار برتر رقابت نقاشی

رتبه  اول: هستی نجفی آقاکندی،آذربایجان‌شرقی، اهر

نمایشگاه مجازی آثار برتر رقابت نقاشی

رتبه دوم: هستی حسن‌شاهی،کرمان، رفسنجان

نمایشگاه مجازی آثار برتر رقابت نقاشی

رتبه سوم: آدرینا باباپور، مشهد

نمایشگاه مجازی آثار برتر رقابت نقاشی

برنده بومی: کوثر اسدلو، تبریز

نمایشگاه مجازی آثار برتر رقابت نقاشی

اثرشایسته تقدیر: یاسمن صدریان، کرمانشاه، سنقر

با نهایت سپاس از تمام هنرمندانی که در این رقابت شرکت کردند.

مریم فخیمی، دبیر ششمین جشنواره کشوری رویای کهکشانی من

43: تدوین: نام…

Share