معرفی نامزدهای انتخابات شورای مرکزی آیاز

معرفی نامزدهای انتخابات شورای مرکزی آیاز

انجمن نجوم آیاز تبریز انتخابات شورای مرکزی و بازرس آیاز را به زودی برگزار خواهد کرد.

اسامی نامزدهای شورای مرکزی به ترتیب حروف الفبا است.

۱. علی اهل حکم‌آباد
۲. مریم پرتوی نژادی
۳. محمد امین پشمینه‌آذر
۴. مینو خوشرنگ باف
۵. سعیده رنجبریان ایری‌علیا
۶. فاطمه علی‌اسکندرزاده
۷. محدثه علیزاد کامران
۸. مهدی غفارزاده
۹. مصطفی وجدی

معرفی نامزدها

Share