معرفی نامزدهای انتخابات بازرس شورای مرکزی آیاز

معرفی نامزدهای انتخابات بازرس شورای مرکزی آیاز

انجمن نجوم آیاز تبریز انتخابات شورای مرکزی و بازرس آیاز را به زودی برگزار خواهد کرد.

اسامی نامزدهای بازرس شورای مرکزی به ترتیب حروف الفبا است.

۱. هادی باقرزاده

۲. نگین حنیفه

۳. سیدعمادالدین قاضی طباطبایی

معرفی نامزدها

Share