فراخوان همکاری در تیم اجرایی آیاز در سال ۹۷

بعد از اعمال تغییرات در ساختار شورای مرکزی آیاز، ریاست انجمن موظف شد تا تیمی متشکل از افراد توانمند، مستعد و علاقمند برای اجرای برنامه‌های سالانه آیاز معرفی کند.

 

لذا از افرادی که مایلند به مدت یک سال در تیم اجرایی آیاز با رییس انجمن همکاری کنند تقاضا می‌شود تا 2 امرداد خود را به مریم پرتوی‌نژادی، رئیس جدید آیاز معرفی کنند.

این افراد بعد از تایید توسط شورای مرکزی، فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

راه ارتباطی :

شماره تماس رییس انجمن نجوم آیاز: 09362219212 – مریم پرتوی نژادی

keystosuccessfulcooperation

Share