Posts tagged ‘خورشید گرفتگی’

۱
دی
01

جزییات خورشیدگرفتگی ۵ دی

پنجشنبه ۵ دی، تقریبا تمامی افراد ساکن ایران، می‌توانند نظاره‌گر یک خورشیدگرفتگی جزئی باشند. Read moreRead more

Share
۲۷
اسفند
solar

کسوف در آخرین روز سال ۱۳۹۳

آخرین روز سال ۱۳۹۳ شاهد یک اتفاق نجومی خواهیم بود، روز جمعه ۲۹ اسفند خورشید گرفتگی کلی رخ خواهد داد که این گرفت در بخش هایی از جهان به صورت جزئی قابل مشاهده خواهد بود. ایران نیز جز کشورهایی است که خورشید گرفتگی را به صورت جزئی مشاهده خواهد شد. البته لازم به ذکر است این کسوف در تمامی مناطق ایران قابل رصد نمی باشد و تنها در مناطق غربی و شمالی ایران با درصدهای متفاوت پوشیدگی مشاهده می شود. Read moreRead more

Share
۱۲
آبان
eclipse

خورشید گرفتگی ۱۲ آبان ۱۳۹۲

یکی از مهمترین پدیده های نجومی سال ۱۳۹۲ کسوف ۱۲ آبان بود.

این خورشبد گرفتگی هیبریدی (دوگانه) که هم به صورت حلقوی و هم به صورت گرفت کامل قابل مشاهده بود، در اقیانوس اطلس و بخش وسیعی از آفریقا به صورت حلقوی و بعد کلی دیده شد و در ایران تقریبا مقارن با غروب خورشید در بخشی از مناطق مرکزی و غرب ایران به صورت جزئی قابل رویت بود.

Read moreRead more

Share