مرداد ۱, ۱۳۹۹ 

ماه فلزی‌تر از آن چیزی است که دانشمندان تصور می‌کردند

آیاز تبریز

مدارگرد اکشافی ماه ناسا (LRO) شواهدی قوی از وجود ذخایر غنی از اکسیدهای آهن و تیتانیوم را در زیر سطح نیمکره شمالی ماه یافته است که این کشف ممکن است گمانه زنی ها در مورد ارتباط نزدیک ماه با تاریخ اولیه زمین را تقویت کند.

چندین سال است که دانشمندان و منجمان در مورد چگونگی تشکیل ماه بحث می کنند. یک نظریه نشان می دهد که سیاره‌ای به اندازه مریخ چند میلیارد سال پیش با زمین برخورد کرده، تکه‌های حاصل از برخورد و انفجار این دو جرم در فضا پراکنده شده و سپس در اثر نیروی گرانش دورانی به چیزی تبدیل شده که اکنون آن را به نام ماه می شناسیم.

این اکتشاف توسط ابزاری به نام MiniRF صورت گرفته. وظیفه این ابزار تهیه نقشه های زمین شناسی از سطح ماه برای جستجوی یخ‌آب و آزمایش ادوات ارتباطی است. این ابزار در سطح ماه به دنبال شاخصی به نام ثابت دی الکتریک می گردد. این ثابت عددی است که توانایی یک ماده در انتقال میدان های الکتریکی را با همین توانایی در خلاء فضا مقایسه می کند.

این کشف از این نظر اهمیت دارد که می تواند ما را یک قدم به درک نحوه تولد قمر دوست داشتنی زمین نزدیکتر کند. در گام های بعدی دانشمندان به دنبال یافتن فراوانی و نحوه توزیع این فلزات در نیمکره جنوبی ماه خواهند بود.

انجمن نجوم آیاز تبریز

مترجم: هادی وطن‌خواه، عضو فعال آیاز
منبع: https://bit.ly/3gKmpwX

Share