مرداد ۱, ۱۳۹۹ 

آیا کهکشان ما، ده‌ها تمدن هوشمند را در خود جای داده است؟

تمدن هوشمند

طبق مطالعات جدید، انتظار می رود بیش از ۳۰ تمدن با پتانسیل برقراری ارتباط از راه دور در راه شیری وجود داشته باشند. طبق این مطالعه که به رهبری محققان دانشگاه ناتینگهام صورت گرفته است، فرض بر این است که زندگی هوشمند نه تنها در خارج از زمین وجود دارد، بلکه در سایر سیارات نیز مشابه آنچه در زمین اتفاق افتاده، توسعه می یابد.

کریستوفر کنسلیس، اخترفیزیکدان دانشگاه ناتینگهام می گوید: “اگر فرض کنیم که ۵ میلیارد سال طول بکشد تا زندگی هوشمند در سیارات دیگر شکل بگیرد همانطور که در کره زمین رخ داد، پس حداقل باید چند ده تمدن فعال در کهکشان ما وجود داشته باشد. این ایده به سوی یک تکامل پیش رود، تکاملی در مقیاس کیهانی.”

برای تخمین تعداد تمدن های هوشمند در کهکشان راه شیری، معمولا دو عامل مهم یعنی محدودیت های اخترشناسی کوپرنیکی و مشخصه ستاره های میزبان مطرح می شود. اما در این مطالعه عامل دیگری یعنی توسعه فناوری نیز در نظر گرفته شده است. بنا به نظر کنسلیس، با توجه به پیشرفت های بشر در ارتباطات و فناوری اطلاعات، هر تمدن هوشمند دیگری نیز باید بتواند امواج رادیویی از هر نوع را در فضا ارسال کند. با توجه به عدم کشف چنین امواجی تا کنون، بنابراین ممکن است آنها از لحاظ تکنولوژی، در وضعیتی شبیه به وضعیت بشر در ۱۰۰ سال قبل باشند.

آنها در این مطالعه توانسته اند محاسبه کنند که به صورت تئوری، ۳۶ تمدن هوشمند در کهکشان ما وجود دارد که البته میانگین فاصله با هر یک از این سیارات و تمدن ها ممکن است چیزی در حدود ۱۷هزار سال نوری باشد و این یعنی با تکنولوژی کنونی، انسان نیز قادر نیست تا با آنها ارتباط برقرار کند.

البته علی رغم این مطالعات، نظر دیگری نیز وجود دارد که معتقد است حتی اگر تمدن هوشمند دیگری نیز در این کهکشان وجود داشته باشد احتمالا یا قبل از ظهور تمدن بشریت بوده و یا بشریت به اندازه ای عمر نخواهد کرد که بتواند با آنها ارتباط برقرار کند.

کنسلیس معتقد است که مطالعاتی از این دست، دو نتیجه  متفاوت خواهند داشت. اگر موفق به کشف یک تمدن هوشمند با قابلیت ارتباطی باشیم، می توانیم به بقای طولانی مدت تمدن بشری نیز امیدوار باشیم اما در غیر اینصورت می توانیم حداقل آینده و سرنوشت تمدن بشری را کشف کنیم.

آیا کهکشان ما، ده ها تمدن هوشمند را در خود جای داده است؟


منبع
: https://bit.ly/3iQr3LW

Share