مرداد ۷, ۱۳۹۹ 

صدوشانزدهمین باشگاه نجوم آیاز

470baa5d90b85e47d1ac64f4bdfc3da9

صدوشانزدهمین باشگاه نجوم آیاز با موضوع «بارش‌های شهابی» به صورت پخش زنده در پیج ایستاگرام آیاز برگزار شد.
این برنامه در دو بخش و با اجرای مریم فخیمی برگزار شد.
در بخش اول مهمان برنامه مریم پرتوی‌نژادی منجم و عکاس آسمان شب و رئیس فعلی انجمن نجوم آیاز به صحبت در مورد اجرام خرد منظومه شمسی و توضیح بارش‌های شهابی پرداخت و در مورد ویژگی‌ها، مشخصات، انواع، اهمیت و موارد دیگر بارش‌ها صحبت کرد.
در بخش دوم  محمد گوهری به ارائه رویدادهای رصدی مرداد ماه و برگزیده‌ای از خبرهای فضایی و نجومی پرداخت.

این برنامه در صفحه اینستاگرام آیاز ذخیره شده است.

رقیه شریف‌زاده، دبیر برگزاری

۱۱۶مین باشگاه نجوم انجمن آیاز

Share